AL Duhail
2 : 4

Abdullah Bin Khalifa Stadium (Doha)
AL Wakrah