B. Binh Duong
2 : 3

Binh Duong Stadium (Thu Dau Mot)
Binh Dinh FC