Niigata Albirex
2 : 0

Tohoku Denryoku Big Swan Stadium (Niigata)
Mito Hollyhock