Paris FC
0 : 0

Stade Sebastien Charlety (Paris)
Rodez Aveyron